Sval Diaphragma, pars lumbalis

Český název svalu
Diaphragma, pars lumbalis
Latinský název svalu
Diaphragma, pars lumbalis
Začátek svalu
Corpus vertebrae l1
Corpus vertebrae l2
Corpus vertebrae l3
Corpus vertebrae l4
Ligamentum arcuatum mediale
Ligamentum arcuatum laterale
Úpon svalu
Centrum tendineum
Funkce svalu
Vdech
Inervace svalu
N. phrenicus (kořenová inervace z C3 - C5)
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Diaphragma