Sval Diaphragma, pars costalis

Český název svalu
Diaphragma, pars costalis
Latinský název svalu
Diaphragma, pars costalis
Začátek svalu
Costa decima
Costa undecima
Costa duodecima
Costa nona
Costa septima
Costa octava
Úpon svalu
Centrum tendineum
Funkce svalu
Vdech
Inervace svalu
N. phrenicus (kořenová inervace z C3 - C5)
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Diaphragma